عشق بی همتا...(◕‿◕)....

ابرام و حمدان

نوشته شده در یکشنبه سیزدهم مرداد 1392ساعت 16:7 توسط ابراهیم |


نوشته شده در شنبه بیست و نهم تیر 1392ساعت 2:41 توسط ابراهیم |

در آغوشـَـم گرفتند

تایید و تشویقــَـم کردند .. که آخــر فرامــ.ــوشت کــردم

دیگر تا ابـ.َـد بر لـَـبانم لبخنــدی تــَـصنعـی مهمـان است

 

اما بیــن ِ خــودمـان باشــد ، هنــوز تنهــ.ــا دلـبـَـرکــَـم تــ…ُــو هسـتــی

نوشته شده در یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392ساعت 0:31 توسط ابراهیم |


نوشته شده در شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392ساعت 12:56 توسط ابراهیم |

یواشــــکی دوستم داشته باش !
 
 
آدمای دنیـــــــای من

 
چشـــم دیدن عشــــق رو ندارن !

نوشته شده در دوشنبه نهم اردیبهشت 1392ساعت 15:51 توسط ابراهیم |


نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392ساعت 11:37 توسط ابراهیم |


نوشته شده در شنبه نوزدهم اسفند 1391ساعت 9:30 توسط ابراهیم |


نوشته شده در سه شنبه پانزدهم اسفند 1391ساعت 10:19 توسط ابراهیم |


نوشته شده در شنبه دوازدهم اسفند 1391ساعت 11:45 توسط ابراهیم |


نوشته شده در دوشنبه هفتم اسفند 1391ساعت 11:13 توسط ابراهیم |


نوشته شده در دوشنبه هفتم اسفند 1391ساعت 11:12 توسط ابراهیم |

از من نرنــــــــــج…

نه مغــــــرورم نه بی احســـــاس…

فقط خســــته ام…

خسته از اعتــــــمادی بیــــجار

نوشته شده در سه شنبه یکم اسفند 1391ساعت 11:55 توسط ابراهیم |

مهربانی ات را بدست کسی بسپار

که میدانی

با او خواهی ماند

وگرنه حسرتی میگذاری

بر دلی که

دوست

دارد

نوشته شده در جمعه بیست و هفتم بهمن 1391ساعت 14:34 توسط ابراهیم |

به سیــــــــــــــــــــــــم آخر…
ساز میزنم امشــــــــــــــــــــــــب…!
به کوری چشم دنیــــــــــــــــــــــــا….
که ســــاز مخالــــــــــــــــــــــــف میزنــــــــــــــــــــــــد…
با من….!!!!!!

نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391ساعت 14:38 توسط ابراهیم |

برای بدست آوردنت نمی جنگم… !

به تکدی قلبت هم نمی آیم… !

دوستــــــــــــــت دارم،،،

فارغ از داشتنت….

نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391ساعت 16:51 توسط ابراهیم |

حماقت که شاخ و دم ندارد ...!

حماقت یعنی من ...

که اینقدر میروم تا تو دلتنگ من شوی ...!

ولی ...

برمیگردم چون دلتنگت میشوم ...!نوشته شده در شنبه بیست و یکم بهمن 1391ساعت 22:35 توسط ابراهیم |

خدایا!!!

خیلی ها دلم رو شکستن...

شب بیا با هم بریم سراغشون...

من نشونت میدم،

 تو ببخششون...

نوشته شده در شنبه بیست و یکم بهمن 1391ساعت 21:25 توسط ابراهیم |

دلتنگی
تنها نصیب من بود
از تمام زیبایی هایت...

نوشته شده در شنبه بیست و یکم بهمن 1391ساعت 20:59 توسط ابراهیم |

عشق نمي پرسه اهل کجايي ، فقط ميگه تو قلب من زندگي مي کني . عشق نمي پرسه چرا دور هستي فقط ميگه هميشه با من هستي . عشق نمي پرسه که دوستم داري فقط ميگه : دوستت دارم

نوشته شده در شنبه بیست و یکم بهمن 1391ساعت 17:23 توسط ابراهیم |

دیدگانــــــت را نبند … نگاهــــــت را ندزد … تو که میدانی آیه آیه ی زندگیم … از گوشه چشمهایت تلاوتــــــ می شود…

نوشته شده در جمعه بیستم بهمن 1391ساعت 22:29 توسط ابراهیم |

دفتر عشـــق كه بسته شـد
ديـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پايه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونيكه عاشـق شده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوري تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
براي فاتحه بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا بايد فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتي ميگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازي عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نميكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاريكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم
دوسـت ندارم چشماي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب ميشه تصميم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تير خــــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقــــت بود
بشنواين التماسرو
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــ
ــــ
ـ

نوشته شده در چهارشنبه هجدهم بهمن 1391ساعت 22:37 توسط ابراهیم |

خدایا هر که با من آشنا شد دو روزی دید و زود از من جدا شد

نمی دانم از اول بی وفا بود ویا نازش کشیدم بی وفا شد


نوشته شده در چهارشنبه هجدهم بهمن 1391ساعت 22:5 توسط ابراهیم |

عبـور می کـنــم هـر روز

از کنـارِ نـــیمکت هـای ِ خالـی ِ پـارک

طـوری کـه

انــگار کـسی در نـیـمکـت هـای ِ آخـریـن

انـتـظـارم را می کـشد

و بـه آن جـا کـه می رسم

بـــــایـد

وانـمـود کـنم کـه بـاز هــم دیــر رسیـده ام

نوشته شده در یکشنبه پانزدهم بهمن 1391ساعت 12:4 توسط ابراهیم |


نوشته شده در پنجشنبه پنجم بهمن 1391ساعت 15:36 توسط ابراهیم |


آخرين مطالب
» شرافت
» گربه هیز
» ♥تنهــ.ــا دلـبـَـرکــَـم ♥
» منتظر نظرات خوبتون هستیم
» یواشکی...
» اشک عشق
» خوش آمدید
» سزا و عذاب
» تمرین دوستت دارم .....
» نظرات خوب

Design By : Pichak